Toi Ake Closing date: 5 Sep 2014

Toi Ake is tailored to iwi, hapū, whakapapa-based roopu and maata waka to cultivate and retain heritage Ngā Toi Māori.

More about Toi Ake

Funding recipients

Maungaroa Marae Committee

To run a series of six marae wananga December 2014.

This content is tagged as Ngā toi Māori .

AWARDED: $20,000

Ngati Kahungunu Iwi Inc

Towards karanga and whaikorero wananga.

This content is tagged as Ngā toi Māori .

AWARDED: $30,000