icon_arrow-right icon_arrow-signup icon_arrowtop icon_chevron-signup icon_chevron icon_facebook icon_glass icon_plus icon_rss icon_twitter icon_x icon_youtube icon_instagram

Tohunga/Tukunga mentoring programme Closed: 30 Jan 2015

2 applications totalling $9,745 were offered through the Tohunga/Tukunga mentoring programme.

More about the programme

Funding recipients

Tamzin Cobb-Peni

Towards Taa Moko and Whakairo Wananga to take place in the Chatham Islands.

This content is tagged as Ngā toi Māori .

AWARDED: $5,000

Te Utanga ki Whangaparaoa Tautuhi

Towards transmission of knowledge of mau rakau.

This content is tagged as Ngā toi Māori .

AWARDED: $4,745

Results of our work : Tohunga/Tukunga mentoring programme